ट्रेडमार्क दर्ता:

ब्रान्डको सुरक्षा तथा भरोशाको निम्ति
आजै आफ्नो ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुहोस

Register your Trademark, Copyright with Nepal’s leading Business Advisor. With Kanuni Khata Pvt Ltd, enjoy hassle-free business & compliance services and get regular updates.
Trademark & Copyright Registration Services are no more Exhausting! To get started, fill up the form & take your first step towards protecting your Brand Identity!

Assured Quality
Result Oriented
Dedicated Support

Start Trademark Registration

What can be trademarked?

के के ट्रेडमार्क गर्न सकिन्छ?

Brand Name

Product Name, Business Name, Person’s Name/Surname, Abbreviations

Logo

It is highly recommended to trademark a logo because it visually represents your brand. Your customers can recollect a logo faster than a name. A great example of a logo trademark is the ‘swoosh’ of Nike.

Tagline​

If you have a tagline for your brand, you can go ahead and trademark that as well. A tagline tells your customers what you stand for as a business. For example, KFC’s ‘It’s finger lickin’ good’.

Others

Colour Mark, Sound Mark, Scent Mark

Name

Product Name, Business Name, Person’s Name/Surname, Abbreviations

Logo

It is highly recommended to trademark a logo because it visually represents your brand. Your customers can recollect a logo faster than a name. A great example of a logo trademark is the ‘swoosh’ of Nike.

Tagline

If you have a tagline for your brand, you can go ahead and trademark that as well. A tagline tells your customers what you stand for as a business. For example, KFC’s ‘It's finger lickin' good’.

Others

Colour Mark, Sound Mark, Scent Mark

Why to register trademark for your business?

आफ्नो ब्रान्डलाई ट्रेडमार्क किन गर्ने?

Unique Identity (आफ्नै पहिचान बनाउन)

Trust Among Customers (ग्राहक वर्गलाई विश्वास दिलाउन)

Prevents Unauthorized Use (अनाधिकृत प्रयोग रोक्न)

Asset in itself (सम्पतिको रुपमा बिक्रि गर्न)

Unique Identity

आफ्नै पहिचान बनाउन

Trust Among Customers

ग्राहक वर्गलाई विश्वास दिलाउन

Prevents Unauthorized Use

अनाधिकृत प्रयोग रोक्न

Asset in itself

सम्पतिको रुपमा बिक्रि गर्न

We Make Trademark Registration Look So Easy!

आफुले रोजेको कम्पनीको नाम उपलब्ध भए नभएको चेक गर्नुहोस

Registration Requirements for a Trademark

ट्रेडमार्क दर्ताका निम्ति आवश्यक विवरणहरु

Application for Registration

दर्ताको लागि निबेदन

Business Registration Certificate

व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र

Trademark Logo

ट्रेडमार्क को लोगो

Tax Registration Certificate

कर दर्ता प्रमाणपत्र

How much does it Cost?

Patent Registration

Exclusive of Govt. Fee
Rs.9,999
  • Drafting AOA, MOA
  • PAN/VAT Registration
  • Incorporation Certificate

Trademark Registration

Exclusive of Govt. Fee
Rs.19,999
  • Drafting AOA, MOA
  • Incorporation Certificate
  • Business Commencement Certificate

Copyright Registration

Exclusive of Govt. Fee
Rs.11,999
  • Drafting AOA, MOA
  • PAN/VAT Registration
  • Incorporation Certificate
  • Shareholder's Consensus Agreement

How Long Does it Take?

कति समय लाग्छ?

Reasons why customers love us.

कानुनी खाता प्रा ली नै किन?

One & One Expert Guidance

हजुरको व्यवसायको आवश्यकता अनुसारको सेवा पाउदिनकि भन्ने चिन्ता अब नलिनुहोस, कानुनी खातासंग आबद्द भयसंगै हजुरको एक दक्ष तथा अनुभबी Expert assign हुनुहुनेछ जसले हजुरलाई सम्पर्क गरि प्रतक्ष्य रुपमा हजुरको आवश्यकता/समस्या बुझी सोहि अनुरुप सल्लाह/सुझाब दिई चाहिने सेवाको बृस्तृत जानकारी समेत दिनुहुनेछ | हजुरले आफ्नो अनुकुलता अनुसार हाम्रो Expert संग प्रतक्ष्य कुरा गरी आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुने छ |

Online Tracking & Dashboard

आफ्नो व्यवसायको हरेक क्रियाकलापको चासो व्यवसायीलाई हुनु स्वाभाविक नै हो | तसर्थ हजुरको चिन्तालाइ मध्यनजर राख्दै हामीले लिएर आएका छौ Online Tracking & Dashboard System. हाम्रो Online Portal मा Login गरि तपाइको सेवा पुरा गरिएको तथा चलिरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ

All Company Compliance in One Place

कम्पनीको रुपमा दर्ता पश्चात यसलाई लागु हुने नियम कानुनको पालना गर्न अत्यन्तै जरुरि हुन्छ | व्यवसायले गति लिए संगै Legal तथा Tax Compliance का सेवाको आवश्यकता पनि बढ्दै जानेछ | यी सबै सेवा र परामर्श अब एकै ठाउमा पाउन सक्नुहुने छ | कानुनि खाता संग हजुरको आवश्यकता अनुसार हामी समयसिमा भित्रै रहेर भर पर्दो सेवा दिने सुनिस्चित गर्दछौ |

One & One Expert Guidance

हजुरको व्यवसायको आवश्यकता अनुसारको सेवा पाउदिनकि भन्ने चिन्ता अब नलिनुहोस, कानुनी खातासंग आबद्द भयसंगै हजुरको एक दक्ष तथा अनुभबी Expert assign हुनुहुनेछ जसले हजुरलाई सम्पर्क गरि प्रतक्ष्य रुपमा हजुरको आवश्यकता/समस्या बुझी सोहि अनुरुप सल्लाह/सुझाब दिई चाहिने सेवाको बृस्तृत जानकारी समेत दिनुहुनेछ | हजुरले आफ्नो अनुकुलता अनुसार हाम्रो Expert संग प्रतक्ष्य कुरा गरी आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुने छ |

All Company Compliance in One Place

कम्पनीको रुपमा दर्ता पश्चात यसलाई लागु हुने नियम कानुनको पालना गर्न अत्यन्तै जरुरि हुन्छ | व्यवसायले गति लिए संगै Legal तथा Tax Compliance का सेवाको आवश्यकता पनि बढ्दै जानेछ | यी सबै सेवा र परामर्श अब एकै ठाउमा पाउन सक्नुहुने छ | कानुनि खाता संग हजुरको आवश्यकता अनुसार हामी समयसिमा भित्रै रहेर भर पर्दो सेवा दिने सुनिस्चित गर्दछौ

Online Tracking & Dashboard

आफ्नो व्यवसायको हरेक क्रियाकलापको चासो व्यवसायीलाई हुनु स्वाभाविक नै हो | तसर्थ हजुरको चिन्तालाइ मध्यनजर राख्दै हामीले लिएर आएका छौ Online Tracking & Dashboard System. हाम्रो Online Portal मा Login गरि तपाइको सेवा पुरा गरिएको तथा चलिरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ |

Frequently Asked Questions

नेपालको सक्षम अधिकारीमा ट्रेडमार्क दर्ता नभएसम्म ट्रेडमार्कले कानुनी संरक्षण पाउँदैन। ट्रेडमार्क दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले PDTA को धारा 17 बमोजिम दर्ता आवेदन पेश गर्नुपर्छ।

नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग (“DOI”) (web-link: http://www.doind.gov.np/) ले नेपालमा ट्रेडमार्कहरू दर्ता र व्यवस्थापन गर्छ।

PDTA को धारा 18(1) अन्तर्गत, DOI सँग निम्न आधारमा ट्रेडमार्क दर्ताको आवेदन अस्वीकार गर्ने शक्ति छ:

यदि त्यस्तो ट्रेडमार्कले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा हानि पुर्‍याउँछ भने, वा
यदि त्यस्तो ट्रेडमार्क सार्वजनिक आचरण / मनोबल वा राष्ट्रिय हितसँग बाझिएको छ, वा
यदि त्यस्तो ट्रेडमार्कले कुनै व्यक्तिको ट्रेडमार्कको सद्भावनालाई हानि पुर्‍याउँछ वा
त्यस्तो ट्रेडमार्क अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको पाइएमा।

सामान्यतया, ट्रेडमार्क दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्न लगभग 12 देखि 14 महिना लाग्छ जहाँ विरोधको लागि कुनै निवेदन दायर हुँदैन।

दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता भएको मितिदेखि ७ वर्षसम्म मान्य रहन्छ। यद्यपि, ट्रेडमार्कलाई एक पटकमा ७ वर्षको अवधिको लागि जुनसुकै पटक नवीकरण गर्न सकिन्छ।