Construction Company:

अब निर्माण गर्नुहोस
भविष्यका सुनौला पूर्वाधारहरु

Register your Construction Company with Nepal’s leading Business Advisor. With Kanuni Khata Pvt Ltd., enjoy Hassle-Free compliance services and get regular updates.
Company Registration & Compliance Services are no more Exhausting! To get started, fill-up the form & take your first step to Start Your Construction Business!

Assured Quality
Result Oriented
Dedicated Support

Start Construction Company

Types of Construction Companies

"क" वर्गको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी

"ख" वर्गको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी

"ग" वर्गको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी

"घ" वर्गको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी

Benefits of Construction Company

Government Tender

(सरकारी बोलपत्र)

Structural Designs

(संरचनात्मक विकास)

Construction Service

(निर्माण व्यवसाय)

We Make Company Registration Look So Easy!

आफुले रोजेको कम्पनीको नाम उपलब्ध भए नभएको चेक गर्नुहोस

What you need to register a Construction Company?

कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ताका निम्ति आवश्यक विवरणहरु:

Purchase Invoice

खरिद बिलहरु

Accountant

लेखापाल नियुक्ति

Registration Certificate

दर्ता प्रमाणपत्र

Admin Officer

संचालक नियुक्ति

Insurance Policy

सम्पतिको विमा पत्र

Civil Engineer

सिभिल इंजिनीयर

Purchase Invoice

खरिद बिलहरु

Registration Certificate

दर्ता प्रमाणपत्र

Accountant

लेखापाल नियुक्ति

Insurance Policy

सम्पतिको विमा पत्र

Civil Engineer

सिभिल इंजिनीयर

Admin Officer

संचालक नियुक्ति

What do you get?

हजुरले प्राप्त गर्ने कागजातहरु:

Company Certificate

कम्पनि दर्ता प्रमाणपत्र

PAN/VAT Registration

प्यान/भ्याट दर्ता

Construction License

कन्स्ट्रक्सन इजाजत पत्र

How Long Does it Take?

Register Your Construction Company

First step to obtain the construction license is to register a company with primary objectives to be involved in construction business.
Estimated Time: 12-15 Days

Step-1

Apply for VAT Number

Once a company with construction objective is registered, it needs to be registered in PAN/VAT from respective IRD.
Estimated Time: 1-2 Days

Step-2

Submission of Documents

All the required purchase invoices along with employment contract of engineer and admin officer is to be submitted to local authority.
Estimated Time: 4-5 Days

Step-3

Get Construction License

After all the documents and employees are verified, Local authority provides the license required to start construction services and contracts.
Estimated Time: 5-7 Days

Step-4

Register Your Construction Company

First step to obtain the construction license is to register a company with primary objectives to be involved in construction business.
Estimated Time: 12-15 Days

Apply for VAT Number

Once a company with construction objective is registered, it needs to be registered in PAN/VAT from respective IRD.
Estimated Time: 1-2 Days

Submission of Documents

All the required purchase invoices along with employment contract of engineer and admin officer is to be submitted to local authority.
Estimated Time: 4-5 Days

Get Construction License

After all the documents and employees are verified, Local authority provides the license required to start construction services and contracts.
Estimated Time: 5-7 Days

Reasons why customers love us.

कानुनी खाता प्रा ली नै किन?

One & One Expert Guidance

हजुरको व्यवसायको आवश्यकता अनुसारको सेवा पाउदिनकि भन्ने चिन्ता अब नलिनुहोस, कानुनी खातासंग आबद्द भयसंगै हजुरको एक दक्ष तथा अनुभबी Expert assign हुनुहुनेछ जसले हजुरलाई सम्पर्क गरि प्रतक्ष्य रुपमा हजुरको आवश्यकता/समस्या बुझी सोहि अनुरुप सल्लाह/सुझाब दिई चाहिने सेवाको बृस्तृत जानकारी समेत दिनुहुनेछ | हजुरले आफ्नो अनुकुलता अनुसार हाम्रो Expert संग प्रतक्ष्य कुरा गरी आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुने छ |

Online Tracking & Dashboard

आफ्नो व्यवसायको हरेक क्रियाकलापको चासो व्यवसायीलाई हुनु स्वाभाविक नै हो | तसर्थ हजुरको चिन्तालाइ मध्यनजर राख्दै हामीले लिएर आएका छौ Online Tracking & Dashboard System. हाम्रो Online Portal मा Login गरि तपाइको सेवा पुरा गरिएको तथा चलिरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ

All Company Compliance in One Place

कम्पनीको रुपमा दर्ता पश्चात यसलाई लागु हुने नियम कानुनको पालना गर्न अत्यन्तै जरुरि हुन्छ | व्यवसायले गति लिए संगै Legal तथा Tax Compliance का सेवाको आवश्यकता पनि बढ्दै जानेछ | यी सबै सेवा र परामर्श अब एकै ठाउमा पाउन सक्नुहुने छ | कानुनि खाता संग हजुरको आवश्यकता अनुसार हामी समयसिमा भित्रै रहेर भर पर्दो सेवा दिने सुनिस्चित गर्दछौ |

One & One Expert Guidance

हजुरको व्यवसायको आवश्यकता अनुसारको सेवा पाउदिनकि भन्ने चिन्ता अब नलिनुहोस, कानुनी खातासंग आबद्द भयसंगै हजुरको एक दक्ष तथा अनुभबी Expert assign हुनुहुनेछ जसले हजुरलाई सम्पर्क गरि प्रतक्ष्य रुपमा हजुरको आवश्यकता/समस्या बुझी सोहि अनुरुप सल्लाह/सुझाब दिई चाहिने सेवाको बृस्तृत जानकारी समेत दिनुहुनेछ | हजुरले आफ्नो अनुकुलता अनुसार हाम्रो Expert संग प्रतक्ष्य कुरा गरी आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुने छ |

All Company Compliance in One Place

कम्पनीको रुपमा दर्ता पश्चात यसलाई लागु हुने नियम कानुनको पालना गर्न अत्यन्तै जरुरि हुन्छ | व्यवसायले गति लिए संगै Legal तथा Tax Compliance का सेवाको आवश्यकता पनि बढ्दै जानेछ | यी सबै सेवा र परामर्श अब एकै ठाउमा पाउन सक्नुहुने छ | कानुनि खाता संग हजुरको आवश्यकता अनुसार हामी समयसिमा भित्रै रहेर भर पर्दो सेवा दिने सुनिस्चित गर्दछौ

Online Tracking & Dashboard

आफ्नो व्यवसायको हरेक क्रियाकलापको चासो व्यवसायीलाई हुनु स्वाभाविक नै हो | तसर्थ हजुरको चिन्तालाइ मध्यनजर राख्दै हामीले लिएर आएका छौ Online Tracking & Dashboard System. हाम्रो Online Portal मा Login गरि तपाइको सेवा पुरा गरिएको तथा चलिरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ |

Frequently Asked Questions

नाम चयन गर्दा अन्य कम्पनीको नामहरु संग मिल्दोजुल्दो हुनु हुदैन, कम्पनीको नाम अगाडी “the, श्री” जस्ता शब्दको प्रयोग गर्दा नाम सदर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

नाम Approve हुन सामान्यता ५-१० दिन लग्न सक्छ तर कुनै रजिस्टर्ड भैसकेको कम्पनीको नाम संग मिल्दो जुल्दो भएमा नाम Reject हुन्छ र नयाँ नाम Apply गर्न पर्ने हुन्छ

कम्पनी दर्ताको सुरुवात रजिस्ट्रार कार्यालयमा नाम Reserve गर्ने संगै सुरु हुन्छ र नाम Approve भएपछि सम्पूर्ण कागजात बुझाई दर्ता प्रमाणपत्र निकालिन्छ, यो सबै प्रक्रिया पुरा गर्न १२ देखि १५ दिनसम्म लाग्न सक्दछ ।

छैन! कम्पनीको प्रस्तावित नाम online Apply गरिनेछ, Approve भएपछि आवश्यक कागजातहरु हाम्रो प्रतिनिधिद्वरा रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाईनेछ ।

सबै निर्देशकहरु को परिचय र ठेगाना प्रमाण, साथ साथै प्यान कार्ड (नेपाली नागरिकहरु को लागी) र पासपोर्ट (विदेशी नागरिकहरु को लागी) को एक प्रति प्रदान गर्नु पर्छ।

"कम्पनी दर्ता गर्दा सरकारलाई राजस्व बुझाउन पर्चा जुन अधिकतम पुंजी अनुसार फरक पर्दछ:
१) रु १ लाख सम्म - रु १,०००/-
२) रु ५ लाख सम्म - रु ४,५००/-
३) रु २५ लाख सम्म - रु ९,५००/-
४) रु १ करोड सम्म - रु १६०००/-
५) थप रु १ करोड - थप रु ३०००/-"

"पर्दैन, कम्पनी दर्ता गर्दा राजस्व तिर्न पर्छ तर हरेक वर्ष नबिकरण गर्न पर्दैन,
पौष मसान्त भित्रमा कम्पनी अध्यावधिक गराउन भने पर्दछ, समय भित्र कागजात नबुझाएमा जरिवाना तिर्न पर्ने हुन्छ "

रहन्छ, जति लामो समय सम्म वार्षिक अनुपालन पूरा गरीन्छ, निजी सीमित कम्पनी को अस्तित्व जारी रहनेछ । यदि तपाइँ आवश्यकताहरु संग अनुपालन गर्नुहुन्न भने, यो निष्क्रिय हुन जान्छ ।

आवश्यक छ, कम्पनीले रुपमा दर्ता भएको संस्थाले, प्रत्यक आर्थिक वर्ष, एक लेखा परीक्षक नियुक्ति गरी Financial Statements को Audit गर्न पर्दछ | कम्पनीको आम्दानि नभएता पनि राजस्व विभागमा कर विवरण बुझाउन पर्दछ। यो नियमको अनुपालन नगरेको खण्डमा जरिवाना लाग्न सक्छ।

"प्रबन्धपत्र भन्नाले कम्पनीको संविधान बुझिन्छ जसमा दर्ता बारे सम्पूर्ण विवरण तथा कम्पनीको उद्देश्य समेटिएको हुन्छ
नियमावलीमा कम्पनीमा र कम्पनी संग सरोकार राख्ने व्यक्ति या क्रियाकलापमा लाग्ने नियम कानुनको व्यवस्था बारे लेखिएको हुन्छ
दर्ता गर्दा, कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दुवै कागजात तयार पारी पेश गर्नुपर्छ |"

हो, कम्तीमा १ जना निर्देशक एक प्रा ली को लागी आवश्यक छ। अधिकतम सदस्यहरु १०० सम्म हुन सक्छ ।

प्रा लि कम्पनी दर्ता गर्न कुनै न्यूनतम पूंजी रकम तोकिएको छैन, हजुरले रु १ लाखको पुंजी बाट पनि कम्पनी सुरु गर्न सक्नु हुनेछ। तर पुंजी रकम उल्लेख नै नगरी दर्ता भने गर्न मिल्दैन |

सक्छ, रोजगारी सम्झौताको प्रावधानले अनुमति दिन्छ भने, एक salaried व्यक्ति, एक प्रा लि कम्पनी मा निर्देशक बन्न सक्छ । प्राय, रोजगारदाता आफ्नो कर्मचारी अरु कुनै कम्पनीको निर्देशक भएको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् ।

कानुनी खाता ले 14-15 दिन मा एक प्रा ली कम्पनी दर्ता गर्न सक्दछ । लिइएको समय पनि आवेदक द्वारा प्रदान गरिएको सान्दर्भिक कागजात र सरकार बाट अनुमोदन को गति मा निर्भर गर्दछ। एक छिटो दर्ता सुनिश्चित गर्न को लागी, कृपया प्रस्तावित कम्पनी को नाम छान्नुहोस् र दर्ता प्रक्रिया को शुरुवात भन्दा पहिले सबै आवश्यक कागजातहरु छन् भन्ने पनी सुनिश्चित गर्नुहोस् ,

सकिन्छ, कम्पनी मालिक को घर को ठेगाना मा दर्ता गर्न सकिन्छ । घर या जग्गाको लालपुर्जाको (ठेगाना खुल्ने गरि) एक प्रतिलिपि राख्न जरुरी हुन्छ |