Share Laagat/Transfer

शेयरधनीहरुले कम्पनीमा लगानी गरिएको प्रमाणित गराउने कागजात

किन र कहिले चाहिन्छ?

>बैंक बाट ऋण लिन परेमा

>शेयरधनी फेर-बदल गर्नु परेमा

Trademark/Patent Registration

किन चाहिन्छ?

>Patent गरिएको आफ्नो Product/Service लाई अरुले कपी गरि किनबेच गर्न पाउदैन,

>TradeMark गरिएको आफ्नो ब्रान्ड लोगोको प्रयोग अरुले गर्न पाउदैन, यसले तपाइको बस्तु तथा सेवा माथि प्रयोगकर्ताको बिस्वाश जित्न सहयोग गर्दछ,

Annual Return

हरेक वर्ष पौष मसान्त भित्र कम्पनीले बार्षिक विवरण पेश गर्नु अनिवार्य हुन्छ

>समयमै पेश हुन नसकेको खण्डमा जरिवाना लाग्ने छ.

Bank Loan Processing

के के चाहिन्छ?

>Projected Financial Statement

>Business Proposal

>अन्य कागजात तथा परामर्श

Banijya Registration

रजिस्ट्रार कार्यालय कम्पनी दर्ता गरेजस्तै बाणिज्य विभागमा पनि दर्ता गराउन सकिन्छ

>EXIM Code निकाल्न परेमा बाणिज्य दर्ता अनिवार्य हुन्छ

Tax Compliance

किन र कहिले चाहिन्छ?

This is back side content.