Business Expansion

"व्यवसायलाई देश बाहिर विस्तार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने EXIM Code लिन अनिवार्य हुन्छ, चाहे आयात गर्न होस् या निर्यात, दुवै प्रक्रियामा EXIM Code को आवश्यकता पर्दछ "

Several Benefits

"* आफैले समान आयात गर्दा सस्तोमा धेरै समान खरिद गर्न सकिन्छ "

Easy Processing

"वाणिज्य दर्ता पछि, EXIM Code सजिलै संग भन्सार विभाग बाट निकाल्न सकिन्छ, मापदण्ड अनुसारको बैंक जमानत छ भने, नयाँ code लिन र पुरानो नविकरण गर्न, न राजस्व को झन्झट न समयको झन्झट "

No Filing

EXIM Code लिए पश्चात, हरेक वर्ष नविकरण गर्न पर्ने हुन्छ तर यो बाहेक, अरु कुनै विवरण समय समयमा बुझाई रहनु पर्ने कुनै कानुनी झन्झट भने हुदैन